Tällä sivustolla perehdymme ruokaravintoloiden ja ruokakulttuurin monipuoliseen maailmaan. Sivustolla kerrotaan, minkälaisia aterioita kuluttajan olisi hyvä syödä voidakseen tuntea olonsa tyytyväiseksi ja pysyäkseen terveenä. Se, mitä kuluttaja suuhunsa laittaa, vaikuttaa suuresti hyvinvointiin, joten on tärkeää syödä oikein, eikä se nykypäivänä ole enää yksinkertaista.

Lukija saa tietää, miten viime vuosikymmeninä tietous terveydestämme on vaikuttanut ruokailutottumuksiimme ja siihen, mitä ravintolassa valitsemme syötäväksi. Nykyään vallalla oleva tietoisuus terveydestä, ihannepainosta ja ulkonäköpaineista vaikuttaa merkityksellisesti siihen, mitä ravintolat tarjoavat ruokalistoillaan ja miten ruoka-annokset valmistetaan.restaurant-939435_960_720

Sivustolla tarkastellaan suomalaisen ravintolakulttuurin historiaa ja muutoksia, joihin ravintolanomistajien on ollut varauduttava yritystä perustaessaan sekä toimintansa ylläpitämistä silmällä pitäen. Maailman muuttuessa ruokailukulttuurikin on muuttunut, joka luo jatkuvan paineen nykypäivän ravintolayrittäjille.

Tämän lisäksi ravintolan on menestyttävä kilpailusta huolimatta, jolloin johtajan on kiinnitettävä huomiota laadukkaisiin tuotteisiin, henkilökunnan asianmukaiseen ja ammattimaiseen käyttäytymiseen sekä oikeanlaisen tunnelman luomiseen ravintolassa. Ravintolan valaistus, istuimet sekä pöydät, siisteys ja yleisilme vaikuttavat suuresti siihen, minkälainen asiakaskunta tulee kyseisen ruokapaikkaan asioimaan yhä uudelleen. Pysyvillä asiakkailla on eniten merkitystä yritykselle kotimaassamme, jolloin jokaiseen maksavaan asiakkaaseen on kiinnitettävä erityistä huomiota

Sivuilla tarkkaillaan ravintolamaailmaa myös siinä työskentelevien ammattilaisen silmin ja selvitetään, miten voidaan vaikuttaa siihen, että ravintolassa asioiva saa hyvää palvelua sen lisäksi että kuluttaja oppii käyttäytymään oikealla tavalla ravintolassa asioidessaan. Katsauksen jälkeen lukijan on helpompi asettua tarjoilijan asemaan ja ymmärtää heidän kiireistä työympäristöään. Lukemalla tämän asiakas voi tehdä asiakaskäynnistään mahdollisesti miellyttävämmän myös ammattilaiselle.

Lopuksi luodaan katsaus myös miten Suomen ravintolakulttuuri eroaa muiden Euroopan maiden ravintolakäyttäytymisestä. Maamme raaka-aineiden sekä tilavuokrien ja palkkakulujen jälkeen ruokaravintoloissa asioiminen on Suomessa yleisesti Euroopan hintatasoa kalliimpaa ja osittain siitä johtuen Suomessa käydään ravintoloissa vähemmän kuin muissa maissa.

Jokainen ihminen ruokailee useita kertoja päivässä, joten sivustomme sanoma on tärkeä ja lukemisen arvoinen!